Op donderdagochtend 13 oktober ontmoette het technisch bedrijfsleven het onderwijs tijdens een Sterk Techniek Onderwijs ontbijt. Technicampus Stedendriehoek was gastheer. Ruim veertig partners uit het bedrijfsleven, 25 docenten en een aantal bestuurders genoten van een ontbijt en werden bijgepraat over de laatste STO-ontwikkelingen.

Meer leerlingen kiezen voor techniek
Marc Franzen heette iedereen welkom namens de directie van De Marke. Hij beschreef de gezamenlijke betrokkenheid van de bedrijven, overheid en de scholen om het techniekonderwijs te verbeteren. En vooral om bij jonge kinderen op de basisschool te laten zien welke mooie mogelijkheden techniek te bieden heeft. Het is nog niet bekend hoe op landelijk niveau de verdeling over de profielen op het vmbo eruit ziet dit schooljaar. Maar in Deventer zien we een toename in het aantal leerlingen dat voor techniek heeft gekozen. Met name de bouwopleidingen zijn flink gegroeid. Ondanks dat we te maken hebben met een achteruitgang van het aantal leerlingen in de regio.

Techniek Experience Centre
Jan Jansen liet ons zien hoe belangrijk de samenwerking met het bedrijfsleven is. En dat we gezamenlijk het doel moeten oppakken om meer leerlingen enthousiast te maken voor een technische opleiding. Vervolgens deed Wim den Blanken, projectleider voor de ontwikkeling van het Techniek Experience Centre (TEC), verslag over de status van dit project. Na de eerste inventarisatie over invulling van dit techniek-beleef-centrum voor jong en oud, wordt nu gestart met het maken van de plannen voor de praktische invulling: welke locatie kan hiervoor worden gebruikt en welke activiteiten gaan er bij het TEC plaatsvinden.

Activiteiten dit schooljaar
John van Mierlo, projectleider van STO Deventer-Twello, gaf de actuele stand van zaken van de programma’s binnen STO. Vorig schooljaar zijn er een aantal mooie en succesvolle activiteiten georganiseerd voor leerlingen. Ook werd de activiteitenkalender gepresenteerd waarin de geplande activiteiten voor dit schooljaar te zien zijn. Een volle agenda met voor alle leerlingen van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs een aantal mooie techniekactiviteiten.

Nodig leerlingen uit
Peter Meerman van VDR Bouwgroep in Deventer presenteerde zijn ervaringen met het begeleiden en enthousiasmeren van leerlingen in de bouw. Hij werkt veel samen met de scholen in de regio om gastlessen te verzorgen en om leerlingen uit te nodigen voor een praktijkbezoek op een bouwplaats. ‘Dat is wat werkt bij leerlingen: een beleving in de praktijk die langere tijd blijft hangen,’ aldus Peter. Hij roept ook andere bedrijven op om dit voorbeeld te volgen en vooral de leerlingen de praktijk te laten zien.

Nieuwe website
Tot slot werd de nieuwe website van STO Deventer-Twello www.sterkinktechniekonderwijs.nl officieel in gebruik genomen. We nodigen iedereen uit om deze te delen met andere bedrijven en een link te plaatsen op de eigen website.

Geïnteresseerden kregen na afloop van het ontbijt een rondleiding in de Technicampus.

Ons nieuws in jouw mailbox? Schrijf je hier in.Inschrijven