Samen bouwen aan sterk techniekonderwijs

Bedrijven staan te springen om goed geschoold technisch personeel. Tegelijk kiezen steeds minder leerlingen in het vmbo voor techniek. Een grote uitdaging die het onderwijs en bedrijfsleven in de regio Deventer samen aangaan. Met Sterk Techniek Onderwijs Deventer-Twello werken wij aan het versterken van techniekonderwijs en een betere instroom en doorstroom naar techniekonderwijs.

Ons nieuws in jouw mailbox? Schrijf je hier in.Inschrijven

Techniek Tastbaar op 3 februari

Kom vrijdag 3 februari techniek beleven en ervaren tijdens Techniek Tastbaar bij het Etty Hillesum Lyceum, locatie De Marke Zuid in Deventer!

Vrouwelijke rolmodellen op bezoek bij Zone.college

Leerlingen van het Zone.college kregen vorige week gastlessen van het VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Deze organisatie zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten.

Week van de duurzaamheid

Van 31 oktober t/m 4 november 2022 was het de Week van de duurzaamheid bij De Marke. Derdejaars leerlingen PIE, BWI en M&T konden deelnemen aan allerlei activiteiten binnen en buiten de schoolmuren.

Projecten

Samenwerking bedrijfsleven

We willen de verbinding tussen het bedrijfsleven en het vmbo uitbreiden en intensiveren. Met een goede samenwerking met het regionale bedrijfsleven willen we de kwaliteit van het techn(olog)isch VMBO verbeteren.

Lees meer

Aansluiting vmbo – mbo

We willen dat meer leerlingen vanuit het vmbo kiezen voor techniek in het mbo. We werken ook aan betere doorlopende leerlijnen vanuit vmbo naar mbo: een soepele overgang en minder uitval en switchgedrag in het techn(olog)isch mbo.

Lees meer

Materialen en inventaris

We willen de beschikbare ruimten, materialen en inventaris laten aansluiten op het gewenste techn(olog)isch onderwijsaanbod. En gebruikmaken van elkaars faciliteiten: vmbo-instellingen, ROC en bedrijfsleven.

Lees meer